AFDELING: IJsselstein e.o.

De IJsselsteinse bijenvereniging

Bijen werden al in de 15e en 16e eeuw gehouden in en rond IJsselstein, getuige verschillende ordonanties die onder Willem V werden uitgevaardigd. Deze omgeving stond dan ook bekend om zijn fruitteelt in alle soorten en maten.

Zover we kunnen nagaan, bestond de IJsselsteinse Bijenvereniging al vóór 1928, toen de "Utrechsche Bijenhoudersbond" werd opgericht door een aantal in de omgeving van Utrecht opererende Imkersverenigingen. De Utrechtsche Bijenhoudersbond was een afsplitsing van de in 1896 opgerichte "Nederlandsche Vereniging tot bevordering der bijenteelt" met als doel, zoals de naam doet vermoeden, de in ons land kwijnende bijenteelt tot nieuwe bloei te brengen. 

Blijkbaar waren de Utrechtsche leden niet content meer met de uitvoering zoals deze door de algemene vereniging werd uitgestipeld en na de afsplitsing van Limburgse en Brabantse imkers, besloten dus ook een aantal Utrechtse verenigingen zelfstandig te gaan.

Deze Utrechtsche Bijenhoudersbond (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 april 1933, Staatsblad No. 386) was niet heel groot en kende tot 1940 maximaal 130 leden. 

In het onderstaande kranten artikel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van 4-8-1936 werden er al lezingen georganiseerd in de vorm van den practische zomerles. 

Hoe men bijen houdt

 

De IJsselsteinse vereniging organiseerde in de 70-er en 80-er jaren elk jaar een "IJsselsteinse Bijenmarkt" met een regionale functie.

 

Ook nu zijn de IJsselsteinse imkers nog verenigd in een kleine, maar actjeve vereniging. In IJsselstein en omgeving zijn ongeveer 25 vrouwen en mannen actief met Bijenhouden. Bij elkaar beheren zij zo'n 50-100 volken afhankelijk van het seizoen. Belangstellenden zullen zij graag te woord staan en eventueel het bijenhouden in de praktijk laten zien. 

Daartoe staat er sinds 2016 een mooie ingerichte bijenstal welke gebruikt wordt voor het opleiden van nieuwe imkers, natuur educatie en natuurlijk om mensen te laten verwonderen over het mooie en intrigerende leven van onze bijen(volken).

Bijenstal, foto Lysette Verwegen

 

Contactgegevens

Voor bijenzwerm(en): kies het item links in het menu

Voor verenigingswerk:
BEDEVAARTWEG 33
3401TT
030-6889169
IJSSELSTEIN
honeybob33@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.